آموزش مصاحبه

یکی از پیش نیاز های اصلی برای تولید برنامه های تلوزیونی و حتی تولید مستند، این است که آموزش مصاحبه را به صورت صحیح فرا گرفته باشید. در این بخش از رسانه فارسی مباحث مهمی از کارگردانی و مجریگری تا تدوین و انتشار اصولی مصاحبه را به صورت قدم به قدم آموزش خواهیم داد. امیدواریم در این مبحث تا انتها با وبسایت رسانه فارسی همراه باشید.

شما میتوانید با مجموعه رایگان آموزش مصاحبه خود را در هنر تولید برنامه های تلوزیونی و ساخت مستند حرفه ای تر کنید.