قاب تصویر در واقع به همان چارچوبی از تصویر گفته می شود که ما در تلویزیون می بینیم. در واقع ما به این قاب تلویزیونی تخت و دو بعدی عادت کرده ایم و تصور داریم که صحنه مورد نظر نیز همین شکلی بوده و همه چیز به چشم ما عادی و طبیعی جلوه می کند. به هیچ وجه متوجه ماهیت ساختگی و مصنوعی این تصاویر نیستیم. در واقع ما به این قاب تصویری در تلویزیون خو گرفته ایم. تخت بودن صفحه تلویزیون و دو بعدی بودن آن بر روی تفسیر ما از دیده های خود تاثیر می گذارد و حتی می تواند منجر به ایجاد برخی توهمات و تصورات غلط در باور ما شود. برای مثال، در قاب یک صحنه ای ممکن است افراد یا اشیایی که در فاصله دور از هم قرار دارند کاملا نزدیک و به هم چسبیده به نظر بیایند. فرض کنید مثلا ستون طوری مشاهده شود که انگار از سر فردی روییده است. همچنین در برخی حالات با تغییر در زاویه عدسی و فاصله صحنه مورد نظر شکل و اندازه اشیا و افراد در تصویر تغییر کند. یا مثلا ممکن است در چارچوب تصویر تلویزیونی رنگ متفاوت از صحنه اصلی مشاهده شوند. رنگ های روشن و براق ممکن است به دلیل فاصله کم با آنها بسیار زننده دیده شوند، اما با تغییر زاویه عدسی حالتی بسیار مطلوب و خوشایند داشته باشند. این نشانگر اهمیت نقطه دید در این موضوع می باشد. البته عوامل دیگری نیز به رنگ تصویر گرفته شده از صحنه بستگی دارد مثل اندازه، وضوح، بافت، زاویه و رنگ نور مورد استفاده. یا مثلا زاویه دوربین را می توان به گونه ای تنظیم کرد که نشانگر تجمع اشیا و افراد در یک ناحیه و الگو بندی خاصی در آنها باشد. اما باید به خاطر داشت که با تغییر مکان فرد یا شی مورد نظر در تصویر بهم می ریزد و ممکن است از توازن خارج شود. در زیر نمودار عمومی موقعیت دوربین را ارائه می کنیم که نشانگر نحوه قاب بندی تصویر و طریقه رسیدن به نمای مطلوب است.

این را هم بخوانید:
نماهای گردونه در تصویربرداری چیست؟

قاب تصویر,سریال بازی با تاج و تخت

بسته و باز بودن قاب تصویر

اگر قاب تصویر در  نمای گرفته شده نزدیک باشد یعنی تصویر ما بسته است و فرد یا شی مورد تصویربرداری در فضایی محدود و محصور خواهد بود. اما برعکس، در قاب های باز فضای اطراف پیرامون گسترده بوده و مفاهیمی همچون انزوا و خالی بودن را منتقل می کند. در چنین حالتی حرکات فرد یا شی مورد نظر ما آزاد تر خواهد بود.

قاب تصویر در فضای سر بالا (هدروم)

در تصویر گرفته شده ممکن است فاصله کمی بین سر فرد و خط بالای صفحه تصویر وجود داشته باشد. در این صورت نما حالتی محدود و تنگ خواهد داشت. همچنین، اگر این فاصله خیلی زیاد باشد، نما حالتی باز و سنگین به خود خواهد گرفت. در قاب تصویر حتی کمترین میزان از یک چرخش عمودی باعث ایجاد تغییرات شدید در فضای سر بالا می شود. اگر نمایی که می گیرید نزدیک است در این صورت به فضای سر بالای اندکی نیاز خواهید داشت. دقت کنید که اگر می خواهید قاب تصویری شما  در نماهای مختلف هم اندازه و یکسان باشد، باید این فضای سر بالا را یکسان انتخاب کنید. در وبسایت مدرسه آینه اینطور نوشته شده است که هدروم به فضای بالای سر موضوع تا بالای کادر تصویر گفته می‌شود.

حذف بخشی از تصویر در تلویزیون

قاب تصویر در تلویزیون ها به دلیل تفاوت سایز و مدل آنها متفاوت است. بنابراین ممکن است بخشی از تصویر ضبط شده توسط دوربین در بخشی از تلویزیون ها جا نگیرد و در نتیجه حذف شود. بنابراین لازم است تا هدف اصلی تصویر و یا نوشته ها را در لبه های تصویر به کار نگیرید. چون احتمال حذف آنها زیاد است.

این را هم بخوانید:
تاثیر زاویه عدسی و پرسپکتیو در فیلمبرداری

قاب تصویر