پروژه ای که در این پست با محوریت لوگو آماده کرده ایم دارای یک الگوی بسیار جذاب با مضمون طبیعت است که با برگ های مناطق گرمسیری ساخته شده است و برای آشکار سازی لوگوی شما ابتدا آنها را به نمایش خواهد گذاشت. از این پروژه برای کمپین های حمایت از محیط زیست استفاده کنید و یا به دلیل انیمیشن بسیار جذابی که دارد میتوانید در رسانه های مرتبط با فعالیت کودکان نیز از آن استفاده کنید.

Nature Tropical Leaves Logo Reveal is a fantastically animated nature-themed Premiere Pro template with tropical and grunge elements that come together to reveal and enhance your media. It’s so easy to use, simply drag and drop in your new media, adjust the colors, and hit render! A short introduction to your social media videos, promotions, youtube content, presentations, slideshows and so much more! Impress your audience with this tropical-looking and creatively animated PP template. No plugins required.

مشخصات پروژه nature tropical leaves logo

تصاویر پروژه nature tropical leaves logo