یکی از المان‌های جذاب برای معرفی سایت یا کسب و کارهای نرم افزاری، علامت ماوس و کلیک کردن است. شما با استفاده از این پروژه Minimal Click Logo میتوانید این صحنه را تصویر سازی کنید که پس از کلیک کردن علامت ماوس بر روی صفحه لوگوی شما نمایش داده شود. این پروژه دارای یک جایگاه برای نمایش لوگو و یک جایگاه برای نمایش متن و یک جایگاه برای نمایش عکس یا فیلم شما می باشد.

Minimal Click Logo is a clean and simple template for Premiere Pro with elegant, smooth animation of shape layers and particles. It’s very easy to use with 1 logo placeholder, 1 editable text layer, 1 image placeholder and a full-color control. A smart way to reveal your logo in business slideshows, corporate presentations, company broadcasts, TV shows, commercials, promotions, events, Facebook and YouTube videos. Available in HD.

مشخصات پروژه minimal click logo

تصاویر پروژه minimal click logo​